Avrora contact_centre for_partners [email protected] Instagram Youtube Facebook Tiktok Telegram Linkedin Viber

Офіційні правила участі в рекламній акції

«Розіграш від Lego з 27.05-09.06»

 

(далі – Правила)

1.   Загальні положення

1.1.    Ці офіційні правила визначають порядок проведення та умови участі в акції «Розіграш від Lego з 27.05-09.06» (далі у тексті – Акція).

1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИГІДНА ПОКУПКА» (код ЄДРПОУ 41130363, місцезнаходження: вул. Свято-Михайлівська, буд. 3Б. смт Опішня, 38164), надалі поіменоване як «Організатор».

1.3. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно ПК України на безоплатних засадах і має на меті рекламування товару, сприяння їх продажу.

1.4. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.5. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації в Інтернет за адресою розміщення цих Правил (п. 1.6). Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.6. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернет за адресою: http://avrora.ua (далі у тексті - Веб-сторінка).

1.7. Учасникам Акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

 2.   Місце та період проведення Акції.

2.1.  Акція проводиться Організатором ТМ «АВРОРА МУЛЬТИМАРКЕТ» (далі у тексті – місце проведення Акції).

2.2. Період проведення Акції: з «27» травня 2024 року по «09» червня 2024 року включно. Період проведення Акції може бути змінено за пропозицією Організатора, шляхом внесення змін до даних Правил (далі у тексті – Період акції).

2.3. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

3. Учасники Акції.

3.1.Учасниками Акції можуть бути дієздатні фізичні особи, які згодні з Правилами, та належним чином виконали умови цих Правил, крім осіб зазначених в п. 3.3 Правил (далі у тексті – Учасники).

3.2. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних представників у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.3.Не можуть бути Учасниками Акції громадяни, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, затвердженими Наказом Мінреінтеграції.*

*Перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується за посиланням: https://minre.gov.ua/

3.4. Участь в Акції може бути припинено, за умови:

- якщо Учасник Акції не дотримується Правила участі в Акції;

- за власним бажанням Учасника;

- за рішенням Організатора;

- у разі припинення дії Акції.

3.5. Учасник Акції під час участі у Акції зобов’язується:

- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників Акції.

3.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну та безумовну згоду з ними, також надає згоду Організатору Акції на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Подарунків Акції.

3.7. Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники Акції беруть на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочень Акції.

3.8. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові технічні обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника, він може бути усунений від участі в акції. Організатор самостійно здійснює оцінку сумлінності участі в акції на підставі наявних у Організатора технічних можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.

4. Умови участі в Акції

4.1. Для участі у розіграші необхідно:

4.1.1. З «27» травня 2024 року по «09» червня 2024 року зробити покупку наборів Lego одним чеком,  в мережі магазинів ТМ «АВРОРА МУЛЬТИМАРКЕТ» або на сайті avrora.ua. Даний чек потрібно зберегти до проведення розіграшу.

4.1.2. Зареєструвати номер чеку отриманий відповідно до п. 4.1.1 Правил, особистий номер телефону та прізвище ім’я за посиланням  https://docs.google.com/forms/d/1qapWi3v5z6Nbpc4tlZkJQCuCanq9pF6WG66Cly4im0o/edit кількість чеків необмежена.

4.2.  У разі виявлення Організатором протиправних дій з боку будь-якого Учасника, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції без пояснення причин усунення. Організатор залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими.

4.3.  Учасник Акції, що не виконує / неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

4.4. Для участі в Акції необхідно виконати умови відповідно до цього розділу у строк до 23:59 09 червня 2024 року.

4.6. Учасник Акції, що не виконує / неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

5. Заохочення в Акції

5.1.  Заохочення в Акції (далі у  тексті – Заохочення) надають та відправляють партнери призів ТОВ «ЛЕГО Україна».

5.2.Загальна кількість Переможців – 20(двадцять). Заохочення у вигляді :

Набір LEGO – 20 шт;

5.3.  Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор Акції не несе жодних гарантійних зобов’язань щодо Заохочення.

5.4.  Заміна Заохочення, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

5.5. Заохочення, обмежене кількістю, зазначеною в цих Правилах.

5.6. Відповідальність за якість, комплектність та забезпечення Заохочення Учасникам несуть партнери призів ТОВ «ЛЕГО Україна»..

6. Порядок визначення переможця акції та умови отримання заохочення

6.1. Організатор Акції «13» червня 2024 року о 16:00 за допомогою сервісу Random.org шляхом випадкового вибору серед Учасників, що виконали умову п. 4.1 Правил, визначить 20 (двадцять) учасників Акції, які отримають право на декілька із Заохочень Акції (у тексті – Переможець).

6.2. Інформацію про Переможців буде опубліковано «14» червня 2024 року після 12:00 на сайті за посиланням https://corporate.avrora.ua/news/, та за посиланням https://www.youtube.com/@avrora.multimarket  буде відео, що фіксує процес і результат випадкової вибірки.

6.3. Шляхом електронного листування, чи шляхом телефонної розмови з Переможцем Акції, який має право отримати Заохочення, Організатор узгоджує з таким Переможцем всі необхідні дані, а також повідомляє про необхідність надання Організатору, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати визначення Переможця, наступних документів: фото чеку, прізвище, ім’я по-батькові, контактний номер телефону, місто та відділення нової пошти куди потрібно відправити подарунок.

6.4.  Надана інформація, про яку йдеться у п. 6.3., має бути коректною і правдивою. Скан-копії або фотографії документів повинні бути чіткими й розбірливими. У випадку ненадання інформації в порядку, визначеним п.6.3. цих Правил, Організатор може визнати Заохочення незатребуваним відповідним Переможцем Акції. У разі відмови від надання зазначеної інформації або надання інформації, що має ознаки фальсифікації, Організатор Акції вважатиме, що такий Переможець добровільно відмовився від отримання Заохочення. У такому випадку Організатор має право розпорядитися Заохоченням Акції  на свій власний розсуд.

6.5.Переможець Акції повинен скористатися Заохоченням особисто та не має права передавати своє право на отримання Заохочення будь-яким третім особам.

6.6. У випадку, якщо Переможець не відповідає в будь-який спосіб на звернення Організатора з приводу отримання Заохочення з будь-яких причин, не залежних від Організатора та / або з будь-яких причин не може отримати Заохочення особисто, такий Переможець втрачає право на отримання Заохочення та не має права передати/ поступитися своїм правом третій особі. В такому разі вважається, що він відмовився від Заохочення. Будь-яка компенсація такому Переможцю не передбачається.

6.7. Заохочення буде передано Переможцю впродовж 20 (двадцяти) робочих днів після оголошення результатів Акції. Передача Заохочення здійснюється доставкою визначеною партнерами призів ТОВ «ЛЕГО Україна», лише по території України за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій, та за рахунок партнерів призів ТОВ «ЛЕГО Україна».

7.      Інформація/персональні дані/особисті немайнові права

7.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:

7.1.1. Свою згоду Організатору Акції на обробку та використання своїх персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, що не суперечить законодавству України.

7.1.2. Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.1.3. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України.

8.  Інші умови

8.1.Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.

8.2. Організатор не несе відповідальність за нездатність Учасників скористатись Акцією не з вини Організатора.

8.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.

8.4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

8.5.Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.

8.6. Організатор не несе відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку та кур’єрських служб. Організатор не несе відповідальності за будь-які технічні причини, що перешкоджають доставці електронної пошти та електронних повідомлень.

8.7. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданих Учасником персональних даних. Організатор не несе відповідальність за роботу поштових служб та інших служб зв’язку

8.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.9. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

8.10. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт персональних даних відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.

8.11.Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес), та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Заохочення.

8.12. Організатор Акції залишає за собою право:

8.12.1. Припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та / або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції.

8.12.2. Припинити, призупинити, скасувати проведення Акції, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані: виходом з ладу Веб-сторінки внаслідок дії шкідливих програм та будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та / або належне проведення Акції.

8.12.3. Проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Заохочення та публікувати зазначені матеріали на Веб-сторінці та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику.

8.13. Організатор не приймає до розгляду та/або не несе відповідальності за будь-які претензії, що пов’язані з втратою, пошкодженням, псуванням та ін. Картки лояльності Учасниками Акції.

8.14. З моменту передачі Переможцеві Заохочення зобов’язання Організатора за цими Правилами вважаються виконаними.

8.15. Інформацію про умови Акції можна отримати за телефоном Гарячої лінії: 0800300066.