Аврора contact_centre for_partners [email protected] Instagram Youtube Facebook Tiktok Telegram Linkedin Viber

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Правила участі у програмі лояльності «АВРОРА СОЦІАЛЬНА»

1. Визначення термінів

1.1. Організатор – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИГІДНА ПОКУПКА» (код ЄДРПОУ 41130363), що володіє винятковими правами управління, розвитку та реалізації Програми лояльності «АВРОРА СОЦІАЛЬНА».

1.2. Програма лояльності «СОЦІАЛЬНА КАРТКА» (далі також – Програма) – комплекс заходів, що здійснюється Організатором з метою стимулювання товарообігу в мережі магазинів ТМ «АВРОРА МУЛЬТИМАРКЕТ» та інтернет-магазині на сайті https://avrora.ua/, створення сприятливих умов для покупців та їх заохочення у придбанні більшого обсягу товарів у майбутньому.

1.3. Публічна оферта – пропозиція Організатора, адресована Учасникам/потенційним Учасникам, прийняти умови даних правил на визначених в ній умовах.

1.4. Акцепт – повне та безумовне, прийняття Споживачем/Учасником умов Публічної оферти шляхом використання Картки Учасника відповідно до Прави. Моментом Акцепту вважається використання

1.5. Партнер Програми – суб’єкт господарювання, який надає можливість Учасникам скористатися Бонусами в рамках Програми відповідно до умов даної Публічної оферти.

1.6. Місце проведення Програми – мережа магазинів ТМ «АВРОРА МУЛЬТИМАРКЕТ», представництва Партнерів Програми, перелік яких можна дізнатися на сайті https://avrora.ua/ або за телефоном Гарячої лінії: 0800300066.

1.7. Сайт Програми – сайт, що знаходиться за посиланням: https://avrora.ua/, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Програми та надаються додаткові сервіси у рамках Програми.

1.8. Учасник Програми (далі також – Учасник) – правоздатна фізична особа, яка є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» та акцептувала умови Публічної оферти.

1.9. Картка Учасника (далі також – «Картка або Картка «Соціальна картка») – фізична картка з унікальним в межах Програми номером, яка видається Організатором в Місцях проведення Програми та може бути використана Учасником відповідно до Публічної оферти. Картка «АВРОРА СОЦІАЛЬНА» є власністю Організатора.

1.10 Бонусний рахунок Учасника (далі також – Бонусний рахунок, Рахунок) – сукупність даних в інформаційній системі Програми по транзакціях на Картці Учасника.

1.11. Бонус – умовна одиниця, яка нараховується Організатором на Бонусний рахунок Учасника в рамках Програми відповідно до умов Публічної оферти. Сума нарахованих Бонусів може бути використана Учасником під час придбання товарів в Місцях проведення Програми в якості знижки під час здійснення покупок, а також на інших умовах, встановлених Організатором. Бонуси не мають грошового вираження і не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті.

1.12. Спеціальна пропозиція – надана Організатором пропозиція, за виконання умов якої Учасник Програми одержує право на отримання додаткових Бонусів.

1.13. Інформаційний центр Програми – основні засоби інформаційної підтримки Учасників, а саме Сайт Програми та номер телефону Гарячої лінії: 0800300066.

2. Загальні положення

2.1.              2.1. Дана Публічна оферта є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

2.2.              2.2 Програма лояльності «АВРОРА СОЦІАЛЬНА» не є азартною грою, лотереєю, послугоюгрального бізнесу

                   2.3 Програма лояльності «АВРОРА СОЦІАЛЬНА» діє по всій території України, крім тимчасово окупованих                                                  територій і територій, на яких не здійснюється діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування України.

3. Умови участі у програмі

3.1. Будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам п. 1.8 даної Публічної оферти, має право стати Учасником Програми та долучитися до користування Бонусним рахунком.

3.2. Учасник використовуючи Картку підтверджує, що він ознайомився та акцептував умови даної Публічної оферти.

3.3. Карта Учасника дає можливість використовувати Бонуси, що нараховані на Рахунку Учасника, при купівлі товарів у Місцях проведення Програми.

3.4. Картка не може бути використана в якості банківської, кредитної, платіжної карти чи для здійснення інших операцій, які не передбачені Публічною офертою.

4. Умови припинення участі у програмі

4.1. У разі виявлення Організатором протиправних дій будь-якого Учасника, в тому числі ознак систематичного порушення Публічної оферти, Організатор має право усунути Учасника від подальшої участі в Програмі без пояснення та без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом блокування Картки та Рахунку, анулювання усіх нарахованих Бонусів. Організатор залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням Публічної оферти. Такі дії Організатора не можуть бути оскаржені.

4.2. Якщо Картка не була використана Учасником у Місцях проведення програми протягом терміну її дії, то Організатор має право заблокувати Картку без повідомлення Учасника. У разі блокування Картки з даної причини, участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок блокується, нараховані Бонуси анулюются

5. Нарахування бонусів

5.1. У рамках дії Програми Організатор нараховує Бонуси на Рахунок Учасника за поданням від Партнерів Програми.

5.2.Інші підстави нарахування бонусів відсутні.

6. Використання бонусів

6.1. Учасник Програми може використати Бонуси під час здійснення покупки товарів у Місці проведення Програми шляхом отримання знижки.

6.2. Учасник Програми зобов'язаний під час здійснення покупки товарів пред’явити Картку та повідомити представника Організатора про бажання придбати товар із використанням Бонусів, які нараховані на Картці

6.3.Будь-які інші носії інформації, крім Картки, не можуть бути використані для підтвердження номеру Картки Учасника.

6.4. Знижка надається в розмірі частини a6o повної вартості товару (товарів) на будь-яку суму за умови, що сума оплати грошовими коштами становитиме не менше 0,01 грн за кожну одиницю товару у чеку.

6.5. Списання бонусів проводиться з розрахунку 1 Бонус = 1 грн, якщо інше не передбачено умовами Програми.

6.6. Використання Бонусів на Місцях проведення Програми можливо, якщо для списання Бонусів в Організатора є всі необхідні технічні можливості.

6.7. Організатор залишає за собою право обмежувати перелік товару, при придбанні якого Учасник може використовувати Бонуси.

6.8. Бонуси не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті, вони не є товаром, нематеріальним активом, і не можуть продаватися за оплату іншим Учасниками Програми чи на інших умовах передаватися третім особам.

6.9. Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки Учасника.

6.10 Використання Бонусів можливе з моменту їх нарахування.

7. Повернення товару

7.1. Учасник не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації за Бонуси, списання яких відбулося при купівлі товару, що повертає Учасник.

7.2. У разі повернення Учасником товару, який було придбано зі списанням Бонусів, відбувається повернення Учаснику тільки грошової суми, сплаченої ним за товар (якщо така була), при цьому кількість Бонусів, використаних під час здійснення покупки, не повертаються на Рахунок Учасника.

8. Згода на обробку персональних данних

8.1. Приймаючи участь в Програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює наступне.

8.2. Свою згоду Організатору Програми на обробку та використання своїх персональних даних, наданих у межах проведення Програми згідно з Публічною офертою, що не суперечить законодавству України.

8.3. Шляхом участі в Програмі Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у Публічній оферті, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

8.4. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Програми, створені під час проведення Програми або у зв’язку із проведенням Програми належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені Публічною офертою та відповідають чинному законодавству України.

9. Відповідальність

9.1. Відповідальність Організатора або Партнера програми не може перевищувати кількість Бонусів на рахунку Учасника і не включає будь-яку упущену вигоду, непрямі збитки, шкоду завдану третім особам.

9.2. Організатор або Партнер Програми не несе відповідальності за роботу інтернет провайдерів, операторів зв'язку, банківських установ, сервісів оплати Visa/MasterCard, в результаті яких необхідна інформація, дані не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.

9.3. Організатор або Партнер Програми не вступає в будь-які суперечки стосовно правильності, своєчасності нарахування/списання Бонусів, та не несе відповідальності за такі дії.

9.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення умов Публічної оферти та/або питань, не врегульованих Публічною офертою, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

9.5. Порушення Учасником умов Публічної оферти або відмова Учасника від належного виконання її умов (в т.ч. механіки, порядку, строків тощо), вважається відмовою Учасника від користування Бонусним рахунком, така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

9.6. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин. Форс-мажорні обставини – це надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно впливають на виконання зобов’язань, передбачених умовами Публічної оферти, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу. Дія таких обставин може бути викликана: винятковими умовами і стихійним лихом (епідемія, сильний шторм, землетрус, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, пожежа тощо); непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажання Організатора (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, диверсії, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення тощо)

10. Інші умови

10.1. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі на власний розсуд без будь-яких негативних наслідків для себе.

10.2. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дану Публічну оферту шляхом розміщення нової її редакції  на Сайті Програми.

10.3. Повідомлення про призупинення або припинення або продовження дії Програми, а також про зміну умов Публічної оферти вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщено на Сайті Програми та/або у Місцях проведення Програми.

10.4. Організатор залишає за собою право на власний розсуд нараховувати/списувати Бонуси з Рахунку Учасника у тому випадку та у тій кількості, яка була нарахована/списана помилково.

11. Реквізити організатора

ТОВ «ВИГІДНА ПОКУПКА»

38164, Полтавська обл., смт Опішня, вул. Свято-Михайлівська, буд. 3Б

Код ЄДРПОУ 41130363

IBAN: ______________________

Електронна адреса: _________________

 

Перелік працюючих магазинів можна переглянути за посиланням: https://avrora.ua/pages/pracyuyuchi-magazini/